Зареждам...
Архив новини

Годишният план за паша и ползване на сено на територията на НП “Рила” през 2018 г. е утвърден

26/02/2018

Годишният план за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на НП “Рила” през 2018 г. е утвърден. За издаване на разрешително, лицата подават заявление  и попълват декларация по образец. Заявителите декларират по кое направление от програмата са бенефициенти и за коя година. Трябва да предоставят и копие с актуална справка – от информационната система /ВетИС/ на БАБХ за регистрацията и наличието по категория на домашните животни в животновъдния обект. Справката трябва да е заверена от  ветеринарния лекар за съответната община.

 

Лицата с действащ към момента на подаване на заявлението агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ и/или мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони, подават заявления от1до 16  март 2018г. /включително/.

 

Всички останали желаещи да извършат паша на територията на НП „Рила“ с изтекъл агроекологичен ангажимент, лица без поети ангажименти или невалидни към датата на подаване на заявленията и др., срокът за подаване на заявления е от 19до 30март 2018 г. /включително/.

 

Целта на Плана е чрез успешни практики за паша на домашни животни и сенокос да се опазват, поддържат и регулират природните местообитания във високопланинската част на парка, като се създадат предпоставки за развитието на екологосъобразен поминък на населението.

 

Повече информация, може да намерите на адрес : www.rilanationalpark.bg,годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на Национален парк „Рила“ през 2018г.

Галерия

Новини
В района на Седемте рилски езера се провежда доброволческа акция
22/06/2018
Над 20 доброволци и служители от Дирекцията на  Национален парк „Рила“...
Еньовден ще бъде отбелязан от ДНП „Рила“ с ученици
22/06/2018
Дирекция Национален парк „Рила“ продължава традицията по отбелязване...
Млади приролюбители от София се запознаха с Национален парк „Рила”
11/06/2018
Група от 70 ученици от V-VІІ клас и техните ръководители от Национално средно училище...
ДНП „Рила“ отбелязва Световния ден на околната среда с поредица от инициативи
05/06/2018
Честванията по повод Световния ден на околната среда – 5 юни започнаха с участие на...