Зареждам...
Архив новини

Годишният план за паша и ползване на сено на територията на НП “Рила” през 2018 г. е утвърден

26/02/2018

Годишният план за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на НП “Рила” през 2018 г. е утвърден. За издаване на разрешително, лицата подават заявление  и попълват декларация по образец. Заявителите декларират по кое направление от програмата са бенефициенти и за коя година. Трябва да предоставят и копие с актуална справка – от информационната система /ВетИС/ на БАБХ за регистрацията и наличието по категория на домашните животни в животновъдния обект. Справката трябва да е заверена от  ветеринарния лекар за съответната община.

 

Лицата с действащ към момента на подаване на заявлението агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ и/или мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони, подават заявления от1до 16  март 2018г. /включително/.

 

Всички останали желаещи да извършат паша на територията на НП „Рила“ с изтекъл агроекологичен ангажимент, лица без поети ангажименти или невалидни към датата на подаване на заявленията и др., срокът за подаване на заявления е от 19до 30март 2018 г. /включително/.

 

Целта на Плана е чрез успешни практики за паша на домашни животни и сенокос да се опазват, поддържат и регулират природните местообитания във високопланинската част на парка, като се създадат предпоставки за развитието на екологосъобразен поминък на населението.

 

Повече информация, може да намерите на адрес : www.rilanationalpark.bg,годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на Национален парк „Рила“ през 2018г.

Галерия

Новини
Ученическият конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ ще бъде през ноември за десета поредна година
19/09/2018
Дирекция „Национален парк „Рила“, в партньорство с Националния дворец на...
ДНП „Рила” и доброволци се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно“
17/09/2018
Петдесет служители отДирекция „Национален парк „Рила” се включиха в...
Проведе се първа информационна среща „Дестинация Южна Рила“
17/08/2018
Дирекцията на Национален парк „Рила“(ДНП „Рила“) проведе информационна...
Санкции за неспазване на режимите в НП „Рила“ ще бъдат наложени на организатори на заснемане на филм
12/08/2018
Дирекция „Национален парк Рила“ започва процедура за налагане на...