Зареждам...
Архив новини

Детска градина в Благоевград и ДНП „Рила” организираха екоигри в кампанията „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2018 г.”

09/11/2018

Парковата дирекция получи благодарствено писмо от Екатерина Янчева, директор на Детска градина №6 – Благоевград, с което екипътна детската градина благодари подкрепата в реализирането на проект, финансиран от Министерството на околната среда и водите и ПУДООС в рамките на националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2018 г.”, на тема „Обичам природата – и аз участвам”.

Дирекция „Национален парк Рила” осигури експертна помощ за организиране и провеждане на тематични беседи, интерактивни екоигри, филми и презентации с цел повишаване на екологичното възпитание и култура на децата от ДГ №6 „Щастливо детство” – Благоевград. Предоставени бяха информационни и образователни материали, свързани с природата и природозащитната дейност, които да се използват при провеждане на образователно-възпитателния процес с екологична насоченост в детското заведение.

Дирекцията на парка в бъдеще ще продължи да си партнира и сътрудничи с учебните заведения в региона по предвидените дейности, пряко свързани с учебния и възпитателен процес с екологична насоченост. Ще се организират и провеждат екологични събития от природозащитния календар и кампанииза повишаване на екологичната култура и популяризиране на съвременните образователни и възпитателни тенденции, свързани с опазването на околната среда.

Галерия

Новини
Наградиха отличените в конкурса „Национален парк „Рила“- познат и непознат“
23/11/2018
На официална церемония в Благоевград бяха връчени дипломи и предметни награди на...
В Благоевград връчват наградите в Националния ученически конкурс
22/11/2018
На официална церемоня ДНП „Рила” и партньорите от община Благоевград, РУО и...
Класирани участници в V-ти Национален ученичиски конкурс
21/11/2018
Класирани участници в V-ти Национален ученичиски конкурс "Национален парк Рила -...
Детска градина в Благоевград и ДНП „Рила” организираха екоигри в кампанията „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2018 г.”
09/11/2018
Парковата дирекция получи благодарствено писмо от Екатерина Янчева, директор на...