Зареждам...
Архив новини

Д „НП Рила“ утвърди Годишния план за провеждането на мониторинг на дивите животни, растителни видове, горски екосистеми, туристическо натоварване в циркуса на Седемте рилски езера и води в НП „Рила” прeз 2018 г.

05/04/2018

Една от приоритетните дейности на Дирекция „Национален парк Рила“ е целогодишно извършвания мониторинг на състоянието на биотичните и абиотични фактори на околната среда в защитената територия. Събраната и получената информация от извършените наблюдения се обобщава и анализира всяка година и служи за по-ефективно опазване и управление на природните компоненти в парка.

С изградената система за наблюдение в националния парк се предприемат навременни мерки, свързани с развитие и поддържане на мрежата от резервати, опазване естественото състояние на различни типове екосистеми в отделните пояси на растителността, на езерните и крайезерните хабитати, на консервационно значими популации, обезпечаване наличието на територии за биологичен обмен, опазване естественото състояние на типични и уникални елементи на пейзажа. Поддържане на оптимално ниво на информационна обезпеченост и системата на дългосрочен биомониторинг служи и за вземането на правилни управленски решения, свързани с ограничаване вредното въздействие от хидроенергийната мрежа и експлоатацията на водните ресурси, както и ограничаване развитието на инфраструктурата и туристическото натоварване в парка.

Във връзка с изпълнението на тазгодишния мониторинг Дирекция „НП Рила“ утвърди със заповед Годишния план за провеждането на мониторинг на дивите животни, растителни видове, горски екосистеми, туристическо натоварване в циркуса на Седемте рилски езера и води (течащи и стоящи) на територията на Национален парк „Рила” прeз 2018 г.

Повече информация, можете да мерите тук:

Галерия

Новини
Дирекция „Национален парк Рила“ отбелязва Световния ден на Земята тема „Свят без замърсяване с пластмаси“ с поредица от инициативи
20/04/2018
На 21 април 2018 г. от 09.00 часа Д „НП Рила”ще вземе участие в ХХ Национален...
Д „НП Рила“ утвърди Годишния план за провеждането на мониторинг на дивите животни, растителни видове, горски екосистеми, туристическо натоварване в циркуса на Седемте рилски езера и води в НП „Рила” прeз 2018 г.
05/04/2018
Една от приоритетните дейности на Дирекция „Национален парк Рила“ е...
Дирекция "Национален парк Рила" ви приветства по повод Седмицата на гората
04/04/2018
ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА“ ВИ ПРИВЕТСТВА СЪС СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА ПОД...
ДНП „Рила“ и ученици от Сапарева баня отбелязаха 50-годишнината на резервата „Скакавица” в Паничище
30/03/2018
В Посетителския център за НП „Рила“ в Паничище дългогодишните партньори ДНП...