Зареждам...
Архив новини

Започна общ проект по опазване на биоразнообразието между Гърция и България

20/11/2017 

Проект BIO2CARE започна успешно с основна цел да подобри ефикасността на мерките за опазване на биоразнообразието в защитените територии, чрез въвеждането на нова иновативна технология за управление. Проектът„Засилване на капацитета на защитените територии чрез иновативна методология за устойчиво развитие”ефинансиран по програмата за Европейско териториално сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България 2014-2020”, с договор за субсидия №B2.6d.08.

В периода 14-16 ноември в град Хросопули, Община Нестос, Гърция, се проведе първата среща на комитета за управление на проекта. Участваха представители на водещия партньор на проекта Тракийски университет „Демокрит“ - гр. Ксанти, и на партниращите организации по проекта. От гръцка страна това са Съвет за управление на делтата на река Нестос и езерата Вистонида-Исмарида, Община Нестос, Природонаучен музей Гуландрис/Гръцки център „Биотоп на влажните зони, Национална конфедерация на хората с увреждания, клон Северна Гърция, а от българска - Регионална инспекция по околна среда и водите - Благоевград, Дирекция „Национален парк Рила“, Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, и Пиринският туристически форум.

Ръководителя на проекта д-р Георгиус Гайдаджис,директор на лабораторията по мениджмънт на околната среда и индустриална екология към университета „Демокрит“ – Ксанти, подчерта, че партньорите по проекта обединяват усилията си за общата цел - засилване на управленския капацитет на защитените територии чрез иновативна методология. Това става чрез: оценка на състоянието на околната среда и антропогенното натоварване на териториите, на които ще се извършват дейностите планирани за изпълнение; прилагане на иновативна технология за изчисляване на поемната способност на защитените територии; изграждане на мрежа за наблюдение и предотвратяване на нелегални дейности; създаване на софтуерен продукт за подобряване на управленския капацитет на защитените територии и публикуването на доклад с препоръки за прилагането на добри практики при управлението на защитените територии.

Основната работа на Дирекция „НП Рила“ изграждане на Посетителски информационен център /ПИЦ/ към административната си сграда в Благоевград. ПИЦ ще бъде обособен на място, предвидено да обхване голяма част от основния туристопоток на Благоевград в стария квартал на града - „Вароша“. Местоположението на центъра е стратегическо и е изходна точка към защитената територия и зона. В рамките на проекта дирекцията ще проведе семинари и тематични обучения за защитената зона, насочени и към хората със специфични нужди.

Галерия

Първа среща по проекта
Представяне на Д НП
Посещение на терен
Новини
Отбелязваме 26 години от обявяването на Национален парк „Рила“ за защитена територия
15/02/2018
Дирекцията на НП „Рила“ отбелязва 26-годишнината от обявяването на Национален...
Относно Годишния план за паша на домашни животни през 2018 г.
09/02/2018
Интервю за Радио Благоевград с участието на Кирил Стамболиев – мл. експерт...
Дирекцията на НП “Рила“ отбелязва Световния ден на влажните зони с образователни инициативи
02/02/2018
С образователни програми в Благоевград и Ден на отворените врати в посетителските...
Експертите от НП Рила проведоха открит урок за Световния ден на влажните зони
30/01/2018
Дирекцията на Национален парк „Рила“ стартира първата за годината...