Зареждам...
Архив новини

Изложбата „Пясъчните дюни и скалните местообитания – част от красивата природа на България“ гостува в Самоков

20/03/2017

Изложбата „Пясъчните дюни и скалните местообитания – част от красивата природа на България“, продължава своето пътуване из България. Експозицията е на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките, а неин домакин е Дирекция „Национален парк Рила“. Откриването е на 21 март /вторник/ 2017 г., от 16.00 ч. в Посетителския-информационен център на ДНП „Рила“ в Самоков - на бул. „Искър“ № 61. Гостуването ще продължи до 26 март /неделя/ 2017 г. Изложбата ще може да се види всеки ден от 9.00 до 17.30 ч. Целта е да се представи в снимки разнообразието от дюнни местообитания по Черноморското крайбрежие, скалите и сипеите в предпланинските и планинските територии на България извън екологичната мрежа „Натура 2000“, които чрез разнообразната си флора и фауна представляват важен елемент от биологичното разнообразие в страната. За разлика от плажовете и крайбрежните територии по Черноморското крайбрежие, които имат пряко значение за туризма и рекреацията, скалните местообитания не са обект на пряко ползване от хората, но имат естетическа стойност, разнообразявайки предпланинския и планинския ландшафт. Част от тези скални комплекси са природни феномени или се намират в близост до обекти на историческото, културното и археологическото наследство, и биха могли да бъдат включени за разглеждане в рамките на туристически или опознавателни маршрути. В периода 2015-2017 г. екип от учени от ИБЕИ-БАН работи по проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България (SPA-EcoServices)” по програма BG03 “Биологично разнообразие и екосистеми“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014. Целта на проекта е да се подготви карта на разпространението на местообитанията, принадлежащи към този тип екосистема и чрез набор от индикатори да се направи оценка на състоянието и ползите.

Галерия

Новини
Дирекция „Национален парк Рила“ отбелязва Световния ден на Земята тема „Свят без замърсяване с пластмаси“ с поредица от инициативи
20/04/2018
На 21 април 2018 г. от 09.00 часа Д „НП Рила”ще вземе участие в ХХ Национален...
Д „НП Рила“ утвърди Годишния план за провеждането на мониторинг на дивите животни, растителни видове, горски екосистеми, туристическо натоварване в циркуса на Седемте рилски езера и води в НП „Рила” прeз 2018 г.
05/04/2018
Една от приоритетните дейности на Дирекция „Национален парк Рила“ е...
Дирекция "Национален парк Рила" ви приветства по повод Седмицата на гората
04/04/2018
ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА“ ВИ ПРИВЕТСТВА СЪС СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА ПОД...
ДНП „Рила“ и ученици от Сапарева баня отбелязаха 50-годишнината на резервата „Скакавица” в Паничище
30/03/2018
В Посетителския център за НП „Рила“ в Паничище дългогодишните партньори ДНП...