Зареждам...
Архив новини

Изложбата „Пясъчните дюни и скалните местообитания – част от красивата природа на България“ гостува в Самоков

20/03/2017

Изложбата „Пясъчните дюни и скалните местообитания – част от красивата природа на България“, продължава своето пътуване из България. Експозицията е на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките, а неин домакин е Дирекция „Национален парк Рила“. Откриването е на 21 март /вторник/ 2017 г., от 16.00 ч. в Посетителския-информационен център на ДНП „Рила“ в Самоков - на бул. „Искър“ № 61. Гостуването ще продължи до 26 март /неделя/ 2017 г. Изложбата ще може да се види всеки ден от 9.00 до 17.30 ч. Целта е да се представи в снимки разнообразието от дюнни местообитания по Черноморското крайбрежие, скалите и сипеите в предпланинските и планинските територии на България извън екологичната мрежа „Натура 2000“, които чрез разнообразната си флора и фауна представляват важен елемент от биологичното разнообразие в страната. За разлика от плажовете и крайбрежните територии по Черноморското крайбрежие, които имат пряко значение за туризма и рекреацията, скалните местообитания не са обект на пряко ползване от хората, но имат естетическа стойност, разнообразявайки предпланинския и планинския ландшафт. Част от тези скални комплекси са природни феномени или се намират в близост до обекти на историческото, културното и археологическото наследство, и биха могли да бъдат включени за разглеждане в рамките на туристически или опознавателни маршрути. В периода 2015-2017 г. екип от учени от ИБЕИ-БАН работи по проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България (SPA-EcoServices)” по програма BG03 “Биологично разнообразие и екосистеми“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014. Целта на проекта е да се подготви карта на разпространението на местообитанията, принадлежащи към този тип екосистема и чрез набор от индикатори да се направи оценка на състоянието и ползите.

Галерия

Новини
В района на Седемте рилски езера се провежда доброволческа акция
22/06/2018
Над 20 доброволци и служители от Дирекцията на  Национален парк „Рила“...
Еньовден ще бъде отбелязан от ДНП „Рила“ с ученици
22/06/2018
Дирекция Национален парк „Рила“ продължава традицията по отбелязване...
Млади приролюбители от София се запознаха с Национален парк „Рила”
11/06/2018
Група от 70 ученици от V-VІІ клас и техните ръководители от Национално средно училище...
ДНП „Рила“ отбелязва Световния ден на околната среда с поредица от инициативи
05/06/2018
Честванията по повод Световния ден на околната среда – 5 юни започнаха с участие на...