bg

Административни услуги

Административни услуги

 

Работно време на администрацията:
9.00-12.30 часа 13.00 -17.30 часа

Административното обслужване се осъществява без прекъсване  
от 9.00  - 17.30 часа.
РЕГЛАМЕНТ на разрешителните и съгласувателните режими за дейности на територията на Национален парк "Рила"