bg

Ремонт и поддържане на пътища, на сгради и съоръжения

Ремонт и поддържане на пътища, на сгради и съоръжения

Издаване на съгласувателно писмо за ремонт и поддържане на пътища без промяна на категорията и настилката; ремонт и поддържане на сгради и съоръжения без промяна на предназначението и увеличаване на капацитета.

Образец:
Ремонт и поддържане на пътища без промяна на категорията и настилката; ремонт и поддържане на сгради и съоръжения без промяна на предназначението и увеличаване на капацитета