bg

Новини

Директорът на парк „Рила“ разпореди проверка по сигнала за езеро „Окото“

05.08.2021
По повод публикации в интернет в Дирекция „Национален парк Рила“ (ДНП „Рила“) няма официално постъпил сигнал или обаждане на зелен телефон /0884111400/ за туристи, които се къпят в Рилското езеро „Окото“. Въпреки това, директорът на ДНП „Рила“ Красимир Андонов разпореди проверка.
При събиране на достатъчно данни за извършено нарушение и установяване на самоличността на лицата, същите ще бъдат санкционирани.
В последните три години, тези случаи са рядкост. Наложените санкции възлизат на стойност 5100 лв. Съгласно Закона за защитените територии санкцията за нарушения за юридически лица е в размер на 1000 до 10 000 лв., а за физически се налага с глоба от 500 до 5000 лв.
Служителите от „Паркова охрана и контрол“ в активния туристически сезон следят за нерегламентирано навлизане на МПС в защитена територия и в циркуса на Седемте рилски езера.
Дирекция „Национален парк Рила“ апелира към всички посетители за спазване на правилата за поведение в защитената територия и разчита на тяхната отговорност и активна подкрепа за опазване на природното богатство. Уведомяването на парковите рейнджъри, дава възможност за бърза реакция от наша страна и предотвратяване на нарушения.
Данните от извършения ежегоден мониторинг за състоянието на езерата, показват, че водата в тях е чиста и е в рамките на всички допустими норми. Същите отговарят на изискванията за високопланински ледникови езера, съгласно Наредба № Н-4/2012 г. за характеризиране на повърхностните води