bg

Новини

Дирекция „Национален парк Рила“ и партньори със залесяване отбелязваха Седмица на гората

07.04.2022
Дирекция „Национален парк Рила“, РИОСВ-София, Института за гората при БАН, РДГ-София, представители на Община Самоков, Общинско лесничейство – Самоков и партньори се включиха в акция по залесяване в рамките на Седмицата на гората.
В доброволческата инициатива бяха засадени 110 едроразмерни фиданки от бял бор в землището на с. Маджаре, явяваща се предпаркова територия на националния парк.
Седмицата на гората е още един повод всеки да даде своя принос в опазването и съхраняването на зеленото богатство на България.