bg

Новини

Дирекция „Национален парк Рила” ще отбележи Деня на Земята- 22 април с разнообразни инициативи

20.04.2016
На 21 април с еко-поход започват инициативите, посветени на Деня на Земята, организирани от Дирекцията на „Национален парк „Рила“ и РИОСВ-Благоевград. В похода ще участватдеца от четвърти клас на Трето основно училище „Димитър Талев“ - Благоевград. Те ще научат повече за Международния ден на Земята, за зеленото богатство на Югозападна България и за биологичното разнообразие и забележителности на Национален парк Рила и резерват „Парангалица” от специално подготвени презентации и беседа. Походът ще завърши с екоигри и викторина с много награди в м. Карталска поляна.
На 22 април от 9 до 17 ч. в Посетителския център на Национален парк „Рила“ в Паничище ще се проведе Ден на отворените врати. Всички желаещи могат да се запознаят с дейността на парковата дирекция и природата в парка. Същият ден от 10.30 ч. в Обединен детски комплекс – Благоевград с презентация и беседа членовете на Ученическия клуб „Приятели на Национален парк Рила” към детския комплекс ще се запознаят с животните, растенията и резервати на Парк „Рила“, както и с дейностите по опазването му.
От 25 до 28 април ще се проведе образователна екологична програма за Национален парк „Рила“ в Посетителския център на „НП Рила” в Паничище с ученици от Шесто СОУ „Иван Вазов“ - Благоевград. Ще има интерактивни занимания за дивите животни и растения, за резерватите и забележителностите на парк „Рила“ .
На 27 април вНационалния дворец на децата в София ще се проведеНационалното състезание за ученици от V до VІІІ клас „Природата – наш общ дом“. В него ще участват експерти от парковата дирекция и членове на ученическия клуб „Приятели на Национален парк Рила” при ОДК – Благоевград, които се подготвили презентации, свързани с „Биосферен резерват Парангалица“ и „Опазването на въздуха от замърсяване“. Инициативата се провежда за четвърта поредна година, а през 2013 г. и 2015 г. клубът бе отличен с второ и трето място в екологичното състезание.
През 2016г. за 46-и път се отбелязва Деня на Земята. Мотото тази година е “Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим.”Сами по себе си и заедно, тези инициативи ще окажат значимо и измеримо въздействие върху Земята, и ще послужат като основа за осигуряване на по-чиста, по-здравословна и по-устойчива планета за всички нас.