bg

Новини

Днес в Белица се проведе среща с местните хора, на която бяха представени причините за инцидента с мечката

05.07.2021
 
Днес в Информационния център на ОНЧ „Георги Тодоров“ – гр. Белица се проведе информационна среща с местната общност по повод инцидента с кафявата мечка.
На срещата присъстваха кмета на община Белица Радослав Ревански, представители на регионалните структури на МОСВ – Дирекция „Национален парк „Рила“ и РИОСВ – Благоевград, както и Фондация „Четири лапи“.
Събитието беше открито от кмета на община Белица, който информира присъстващите за доброто здравословно състояние на нападната жена. Експерти направиха разяснения за действията и подходящото поведение на хората спрямо вида кафява мечка. Те посочиха, че подобни случаи са много редки, още повече когато става въпрос за територията на Рила планина. Обърнато бе внимание за начина на поведение на хората посещаващи гората. Дадените от експертите препоръки са да не се изхвърлят хранителни отпадъци и опаковки от тях, да не се правят пчелини и барбекюта на нерегламентирани места, както и при движението на групите същите да водят активен разговор помежду си. При среща с мечка да се запази самообладание, да се говори спокойно, без да се вдига силен шум.
Разяснителната кампания ще продължи с още срещи с местните хора, ще се раздават и информационни листовки. Местното Читалище се ангажира да информира хората със специално подготвени презентации как да съжителстваме с мечката.
Кафявата мечка е защитен вид по Закона за биологичното разнообразие. Европейската директива за опазване на местообитанията (Директива 92/43) изисква строга защита на вида, който е включен и в конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES).