bg

Новини

ДНП „Рила“ участва във връчването на годишните награди в конкурса „Мими Праматарова“ 2022

13.06.2022
На 10 юни 2022 г. Националният доверителен Екофонд обяви резултатите от Национална награда за природзащитата Мими Праматарова 2022 г. за литературен конкурс на тема „Иновации, устойчив бизнес, традиции – среща в (мрежата) Натура 2000“.
Първата награда - статуетка и грамота, връчи Тома Белев, заместник-министър на околната среда и водите, втората награда връчи Владимир Милушев, директор на Дирекция „Национален парк Рила“, а третата - Ани Кирилова, от клуба на лауреатите на конкурса.
Първа награда бе присъдена на Константин Димитров от гр. София, втора на Изабел Спасова от гр. Монтана и трета на Катерина Чолева от гр. Банско.
Конкурсът се осъществява в партньорство с Дирекция „Национален парк Рила“ и Сдружение „Екологичен форум плюс“, като за шестнадесета поредна година участват ученици от цялата страна.