bg

Новини

До всички заинтересовани страни!

04.05.2022
Поради постъпили Жалби срещу Заповедта за обявяване на Годишен план за паша и ползване на сено на територията на Национален парк „Рила“ през 2022 г. (Плана), Ви уведомяваме, че ще спазим законоустановения срок за разглеждане на Жалбите.
Дирекция „НП Рила“ ще направи всичко възможно да излезе с решение за класиране и разпределение на пасищните райони на лицата, подали заявление за паша/добив на сено, съгласно критериите за подбор и допустимост, посочени в Плана до 13.05.2022 г. /петък/.