bg

Новини

Екопътека „Бели Искър“ важна част от програмата „Всяко лято си има история“

26.07.2022
Нашето сътрудничество с МКБППМН (местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни) при община Самоков продължава. През изминалите дни съвместно организирахме и проведохме опознавателен тур за деца по екопътека „Бели Искър“. Служители на парка показаха природното богатство на района и представиха значението на защитената територия. Интересна за групата беше демонстрацията с дрон и приложението на новите технологии за наблюдение на животни, горски пожари и др.
След беседата децата се вдъхновиха, че могат да са част от опазването на природата и събраха отпадъци, които видяха по пътеката. Пожелаваме си да откриваме все повече съмишленици за да съхраним българската природа!