bg

Новини

Зам.-министър Тома Белев откри конференция по повод 30 години от обявяването на Национален парк „Рила”

03.06.2022
Заместник-министърът на околната среда и водите Тома Белев откри юбилейна научна конференция по повод 30 години от обявяването на Национален парк „Рила”. Събитието се състоя на 3 юни 2022 г., в зала „22 септември“ на община Благоевград.
Конференцията се проведе под патронажа на заместник министър-председателя по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов под мотото „30 години Национален парк Рила – предизвикателство за идните поколения“.
Заместник-министър Белев пред пълна зала приветства участниците и откри научния форум заедно с кмета на община Благоевград Илко Стоянов и директора на Дирекция „Национален парк Рила“ Владимир Милушев. Поздравителни адреси постъпиха от Областния управител на Благоевград Валери Сарандев, от народните представители Цветелина Симеонова и Георги Стамов, инж. Ирена Петкова, директор на РИОСВ-София, както и от проф. д-р Павел Стоев, директор на Национален природонаучен музей при БАН.
В конференцията участваха представители на държавната, регионалната и местната власт, неправителствени организации, образователни, научни и културни институции и медии.
Във форума бяха представени съвременни научни изследвания под формата на 14 доклада и 10 постера. Участията бяха по тематичните направления Биологично разнообразие в Национален парк „Рила“, Управление на климатичните промени, Екологичен мониторинг, Устойчив туризъм, Културно наследство.
Юбилейната научна конференцията завърши с дискусия на тема „Управление на екосистемите в района на Седемте Рилски езера“ с модератор директора на парка Владимир Милушев. Присъстващите взеха активно участие в дискусията, като подробни изказвания по темата направиха проф. д-р Мариана Николова от НИГГГ при БАН, гл.ас.д-р Раденка Митова от СУ „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Емил Гачев, ЮЗУ „Н. Рилски“-Благоевград.