bg

Новини

Заповед за местата за риболов на територията на НП "Рила"

21.04.2022

На вниманието на лицата, желаещи да извършват любителски риболов на територията на Национален парк "Рила"
ЗАПОВЕД № РД
25 от 20.04.2022 година