bg

Новини

„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020

16.09.2020
И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ чрез своите териториални поделения. Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото –  Избери как да се придвижиш, което цели да насърчи гражданите да изберат по-екологосъобразни начини за придвижване в ежедневието си.
Кампанията се стреми да активира като участници общините,училищата, неправителствените и бизнес организации, кактои да увлече самите граждани в инициативи, свързани с устойчивата градска мобилност. 24 български общини вече регистрираха инициативи на интернет страницата на кампанията като заявиха своето участие. Целта на инициативите е да водят до намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията, пътно-транспортните произшествия и здравословните проблеми.
Ежегодно организираните събития по повод кампаниятадават широк отзвук сред обществото и помагат за популяризиране на множеството ползи за околната среда и здравето на хората от воденето на активен начин на живот, придвижвайки се пеша, с велосипед или обществен транспорт.
Повече информация за кампанията https://mobilityweek.eu/
В
ъв връзка с кампанията Дирекция "Национален парк Рила" организира дни на отворените врати на 16 и 17 септември 2020 г. от 10.00 до 17.00 ч. в Посетителските центрове в Паничище, Самоков и Благоевград.