bg

Новини

Национален парк „Рила“ организира ученическия конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“

06.10.2016
Дирекция „Национален парк „Рила“, в партньорство с Националния дворец на децата, РУО – Благоевград, ЦПЛР (Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград) и община Благоевград, организират ученическия конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“. От тази учебна година той е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката. Конкурсът се провежда за осма поредна година – пет бе с регионален статут и се повеждаше с участието на ученици от І до ХІІ клас от 12-те общини около Национален парк „Рила“: Благоевград, Симитли, Разлог, Белица, Якоруда, Белово, Костенец, Долна баня, Самоков, Сапарева баня, Дупница и Рила. През последните две учебни години конкурсът „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ се проведе като национален, поради големия интерес към темата на децата и техните ръководители от цялата страната. Основните цели на конкурса са да се обогати екологичното образование и се активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи. Той трябва да засили интереса на младите хора към проблемите на екологията и опазването на околната среда чрез използване на художествените средства и компютърните технологии и да съдейства за формирането на активно гражданско поведение и чувство за отговорност за опазване на природата и биоразнообразието на територията на парка, както и да се популяризира уникалното природно богатство на българската природа в Национален парк „Рила”. В конкурса могат да участват всички ученици от І до ХІІ клас от цялата страната, като направленията и участниците, съгласно статута са: рисунка – І-ІV и V-VІІІ клас, разказ – V-VІІІ клас, есе – ІХ-ХІІ клас, фотография – I- XII клас. Крайният срок за изпращане на творбите е 4.11.2016 г. (понеделник) на адрес: 2700 Благоевград, ул. „Сергей Румянцев” № 2, п. к. 152, ЦПЛР-Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Във всяко направление от конкурса ще бъдат връчени по една първа, втора и трета награда (диплом и предметна награда) и по три поощрения, осигурени от ДНП „Рила”. Откриването на изложбата с рисунките и фотографиите, отчитането на резултатите от конкурсите и награждаването ще се състои на 25.11.2016 г. в Благоевград. Подробна информация за конкурса е публикувана на интернет страницата на Национален парк „Рила“, на адрес: www.rilanationalpark.bg, в Администрация > Интерпретативни програми и образование > Образователни дейности.
Очакваме ученици от цялата страна да участват по отделните направления и примерни теми.