bg

Новини

На 31 март (четвъртък) 2022 г. ще се проведе среща между представители на Дирекция „Национален парк Рила“ и ползватели на пасища в Парка.

23.03.2022

На 31 март (четвъртък) 2022 г. ще се проведе среща между представители на Дирекция „Национален парк Рила“ и ползватели на пасища в Парка, част от процедурата по оповестяването на проекта на Годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на Национален парк „Рила“ през 2022 г.

 
            Във връзка с оповестяването на Проект на Годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на Национален парк „Рила“ през 2022 г., Дирекция „Национален парк Рила“ организира среща със заинтересованите страни, която ще се проведе на 31.03.2022 г. от 14:00 до 16:00 часа в Посетителски информационен център на Дирекцията, в гр. Благоевград, ул. Бистрица № 12 В (кв. Вароша). На срещата ще бъдат обсъждани също влиянието на пашата на домашни животни върху природните местообитания, ценността на поддържаните с паша приоритетни тревни местообитания и смисълът от изпълнение на агроекологични мерки.