bg

Новини

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС В ДНП РИЛА

26.05.2022
ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА“ обявява конкурс за свободна длъжност на основание чл.10, ал.1 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители и ЗАПОВЕД № РД - 43/25.05.2022 г.  на Директора на Дирекция „НП Рила“ за следната длъжност:
  1. Старши експерт, като част от специализираната администрация в Отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“  в Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“ на самостоятелното териториално подразделение на МОСВ - Дирекция „Национален парк –Рила” Благоевград.
    Месторабота: Посетителски информационен център „Паничище“, община Сапарева баня, област Кюстендил,  както и в установените граници на защитените територии от НП „Рила” под управлението на Дирекцията.


За повече информация тук