bg

Новини

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА 16-22 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

23.09.2021
Във връзка с отбелязването на Европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2021 г., на тема „УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ ЗА БЕЗОПАСЕН И ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ“, Дирекция „Национален парк Рила“ организира и проведе инициативата „Поход в Национален парк „Рила“ и Ден на отворените врати в Посетителските центрове на Парка.
 
Първото събитие се проведе на 21 септември 2021 г. /вторник/, от 10.30 ч., местността „Карталска поляна“, Парков участък – Благоевград, на територията на Национален парк „Рила“ и в него се включиха и представители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград.
В интерпретативния поход бе представено богатото биологично разнообразие и природните красоти на най-големия национален парк в България и най-стария резерват у нас – Парангалица.
 
В ПЦ-Паничище и ПИЦ-Самоков, 22 септември бе обявен за Ден на отворените врати по повод Европейската седмица на мобилността. Посетителите на двата центъра научиха интересни факти за защитената територия, получиха рекламни материали и бяха приканени да я посетят!