bg

Новини

ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПАША НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ПОЛЗВАНЕ НА СЕНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ ПРЕЗ 2022 Г.

14.04.2022
Уведомяваме всички ползватели, че периода за прием на заявления за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на Национален парк „Рила“ през 2022 г. е от 18.04.2022 г. до 28.04.2022 г. включително.
Всяко Заявление за паша (Приложение 10а/10б) / ползване на сено (Приложение 11) се подава в Централен офис на Дирекция „Национален парк Рила“, 2700 гр. Благоевград, ул. Бистрица № 12 В или по електронен път, подписано, сканирано или с електронен подпис на e-mail адрес: delovodstvo@rilanationalpark.bg.