bg

Новини

Природолюбителите от Младежки Воден Парламент се запознаха с красотите на Национален парк „Рила”

13.08.2021
Участниците в тазгодишното Лятно Екоучилище Боровец 2021 г., организирано от Младежки воден Парламент и финансирано от Министерството на околната среда и водите посетиха Екопътека по долината на река Бели Искър в Национален парк „Рила“.
Експертите от парковата дирекция запознаха младите природолюбители и техните ръководители с богатото биологично разнообразие, водните ресурси и правилата за поведение на посетителите в защитената територия. Учениците научиха интересни факти за Парка – за най-ценните и редки биологични видове, най-високите върхове, най-дългите реки, най-дълбоките и най-високо разположени езера в Рила.
Особен интерес сред участниците предизвикаха дискутираните теми за ендемичните и реликтни видове, опазвани в Парка и неговите резервати и извършването на природозащитни дейности в защитената територия.
Посещението на групата завърши с беседа и демонстрация на хидробиологичен мониторинг, изкачване на най-високата погледна точна на екопътеката и предоставяне на информационни материали, популяризиращи Национален парк „Рила”.