bg

Новини

Протокол № 1 от заседание на Комисия за разглеждане, оценяване и класиране на паша 2021 г

05.05.2021
Р Е Ш Е Н И Е   № 1 по протокол № 1 от заседание на Комисия, назначена със заповед № РД-43/16.04.2021 г. на директора на Дирекция „Национален парк Рила“ - Благоевград
  тук