bg

Новини

Съвместна инициатива на Детски парламент-Благоевград и НП „Рила“ под надслов „Спаси Земята, започни от Рила“ стартира по повод Деня на Земята

15.04.2022
Ученически работни групи на Детския парламент – Благоевград от ПМГ „Акад. Сергей Корольов“, ЕГ „Людмил Стоянов“, НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ и служители на Дирекция „Национален парк Рила“ дискутираха теми, свързани с опазването на най-големия национален парк в България.
Основната дискусионна тема бе „Справяне със замърсяването на Седемте Рилски езера и опазването на циркуса в НП „Рила“. След представяния и презентации с богат снимков материал по темата, работните групи „Марица“, „Искър“ и „Места“ от трите училища подробно обсъдиха и представиха техните виждания за търсенето на устойчиви начини за справяне със замърсяването на езерата и опазването на защитената територия.
Дирекция „Национален парк Рила“ и Детския парламент в Благоевград планират поредица от съвместни инициативи в училищата свързани дългосрочното опазване и устойчивото управление на Парка.