bg

Новини

С грижа за туристите и природата!

19.08.2022
С грижа за туристите и природата!
Монтирахме информационни табла в района Седемте рилски езера. Целта на тази дейност е ясно и разбираемо да обясним на посетителите, че спазването на правилата ще допринесе за опазване на езерата. Представена е и информация за самите езера и конкретни защитени видове растения и животни. Допълнителна информация може да бъде получена и на място от представители на парковата дирекция.