bg

Новини

Успешно приключи еко-образователната програма „Биоразнообразието на НП „Рила“ с петокласниците от Трето ОУ Д. Талев“ – Благоевград

29.04.2022
В рамките на три последователни дни петте паралелки на петокласниците на Трето ОУ „Д. Талев“ участваха в образователна програма за опознаване на биологичното разнообразие на най-големия национален парк в България.
Дейностите се проведоха в Посетителския-информационен център в Благоевград, където експертите от националния парк с видео-кадри, беседи и интерактивни занимания разшириха и обогатиха знанията на младите природолюбители за редките и защитени растения и животни, гъбите и природните местообитания опазвани в защитената територия.
Накрая всички си пожелаха да се планира посещение на защитената територия за да се докоснат на живо до природните красоти на НП „Рила“.