bg

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за определяне реда на планиране и организация провеждането на процедури по закона за обществените поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки -
може да изтеглите ТУК