bg

Партньорски инициативи

Партньорски инициативи

Проект „Еко Приятели на Рила"

Проектът „Еко приятели на Рила", изпълняван от младежка инициативна група към фондация „Ценности, добродетели, интегритет" с финансовата подкрепа на Европейски корпус за солидарност цели да канализира енергията на младежта, за да популяризира концепцията за екология, благосъстояние и подобряване на здравето чрез физическа активност.
През лятото на 2021 редовно младежката инициативна група организира
доброволчески дейности за почистване на замърсени местности в община
Самоков.
Специфичните цели на проекта са :
 

  • да генерира обществена информираност за възможните връзки на физическите дейности в природата и опазването на околната среда;
  • да насърчи екологичната осведоменост сред гражданите на град Самоков, докато практикуват физически упражнения сред природата като туризъм;
  • да увеличи признаването на природната стойност сред населението награда, което ще има пряк принос за опазване на природата;
  • да стимулира социалното включване на хора с по-малко възможности, чрез редовни туристически събития;
  • да популяризира доброволчеството, чрез активни кампании в училищата и медиите;

В рамките на проекта се организираха информационни кампании сред учениците в ОУ „Кирил и Методиий" и СУ „Отец Паисий" в Самоков, планински походи в Рила и акции за почистване на замърсени природни местности. В проекта се включиха десетки доброволци както от град Самоков, така и от други населени места и дори от чужбина. Фондацията цели устойчивост на резултатите и възнамерява да продължи инициативата и през следващите години