bg

ЗАПОВЕДИ

ЗАПОВЕДИ

Заповед на МЗХ, за забрана на риболов 2022-2024 година 

На вниманието на лицата, желаещи да извършват любителски риболов на територията на Национален парк "Рила"
ЗАПОВЕД № РД
 – 25 от 20.04.2022 година