bg

Годишни планове за лечебни растения

Годишни планове за лечебни растения

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ ЗА СТОПАНСКИ ЦЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК "РИЛА" ПРЕЗ 2022 ГОДИНА  

Файлове

РД-63-ГПлан за лечебни растения-2022_1.pdf