ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ

Вид административна услуга - 930 Издаване на разрешение за ползване на лечебни растения за стопански целиХарактеристика - Заявления се приемат след влязъл в сила Годишен план, а за събиране на боровинки - след обявяване на начална дата на кампанията за съответната година със Заповед на Директора; Индивидуален административен акт се издава в еднодневен срок от постъпването на заявлението, освен когато за определянето на разрешеното количество се изискват допълнителни справки, но не по-късно от 5 дни от постъпването на заявлениетоПравно основание  - На основание чл. 34,  във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за лечебните растения, чл 3, т 11 от Правилник за устройството и дейността на дирекциите на Националните парковеПроцедура по извършване на административната услуга - Разрешително (след подаване на писмено заявление до Директора на ДНП, становище на съответния експерт по ресурси и ползвания); Компетентен орган - ДНП'

Образци:

Заявление за издаване на разрешително за събиране на лечебни растения на физически лица

 

Заявление за издаване на разрешително за събиране на лечебни растения на юридически лица
 


 

Такса - Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост (обн. ДВ. Бр.46 От 6 Юни 2000г.)


 
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"