СЪБИРАНЕ НА ГЪБИ

Вид на административната услуга-  559 Издаване на разрешение за събиране на гъбиХарактеристика - Заявления се приемат след влязъл в сила Годишен план; Индивидуален административен акт се издава в срок до 7 дни от постъпването на заявлениетоПравно основание  - На основание на  чл. 50, т.1 и т. 6 от Закона за защитените територии.Процедура по извършване на административната услуга - Разрешително (след подаване на писмено заявление до Директора на ДНП, становище на съответния експерт по ресурси и ползвания);Компетентен орган - ДНПТакса - Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост (обн. ДВ. Бр.46 От 6 Юни 2000г.)

 Заявление за издаване на разрешително за събиране на гъби


 

Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"