Научни изследвания

Издаване на съгласувателно писмо за извършване на научни изследвания и мониторинг и събиране на генетичен материал 

Образци:

Съгласуване за извършване на научни изследвания и мониторинг

Съгласуване  за събиране на генетичен материал
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"