Поставяне на знаци и обозначения

Издаване на съгласувателно писмо за поставяне на знаци и обозначения (табели, табла, знаци, хоризонтална, вертикална маркировка и други средства за означаване)

Образец:
Поставяне на знаци и обозначения (табели, табла, знаци, хоризонтална, вертикална маркировка и други средства за означаване)
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"