Разпространение на рекламни, образователни, информационни, туристически материали и заснемане на филми

Издаване на съгласувателно писмо за разпространение на рекламни, образователни, информационни и туристически материали за НП “Рила” на територията на парка, заснемане на игрални и документални филми и създаване на други творчески продукции.

Образци:
Разпространение на рекламни, образователни, информационни и туристически материали за НП “Рила” на територията на парка


Заснемане на игрални и документални филми и създаване на други творчески продукции
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"