План за управление на резерват "Риломастирска гора"

Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"