Заседания на ОКС през 2019 г.

Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"