Контакти

Благоевград 2700                                                   
кв. Вароша, ул. "Бистрица" № 12 В, п.к. 56
тел.: 073/880537; факс: 073/881023
e-mail: office@rilanationalpark.bg
e-mail: delovodstvo@rilanationalpark.bg

Банкова сметка на Дирекция „Национален парк Рила“
IBAN : BG40SOMB91303137009901
BIC SOMBBGSF
„Общинска банка АД“, клон гр. Благоевград


Банкова сметка за чужди средства на Дирекция „Национален парк Рила“
– превод на гаранции по договори:

IBAN : BG31SOMB91303337009901
BIC SOMBBGSF
„Общинска банка“ АД, клон гр. Благоевград

https://rilanationalpark.bg
 
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"