Декларации по ЗПКОНПИ

Във връзка със Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се води Регистър на служителите, подали декларации:

Регистър за подадените декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  в Дирекция „Национален парк Рила“ гр. Благоевград за 2022г.

Регистър за подадените декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  в дирекция „Национален парк Рила“ гр. Благоевград за 2021г.

Регистър за подадените декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  в дирекция „Национален парк Рила“ гр. Благоевград за 2020г.

Регистър за подадените декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  в дирекция „Национален парк Рила“ гр. Благоевград за 2019г.Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество  (ЗПКОНПИ) по чл.35, ал.1, т.2 

За да видите Регистъра натиснете тук 


Списък на задължените лица неподали в срок декларации по чл.35, ал.1 т. 2 от ЗПКОНПИ през 2023 г.

Регистър на задължените лица неподали в срок декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ през 2023 г.
 
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"