Декларации по ЗПКОНПИ

Във връзка със Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се води Регистър на служителите, подали декларации:

Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество  (ЗПКОНПИ) по чл.35, ал.1, т.2 

За да видите Регистъра натиснете тук 

 
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"