Контролна дейност

Отчети за контролната дейност на ДНП 

   

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция "Национален парк Рила" уведомява, че контролна марка /маркировъчен чук/ № 019, използвана за маркиране и транспортиране на дървесина от територията на Национален парк „Рила“ се изважда от употреба за неопределен срок, до второ нареждане. Отбиването/транспортирането на дървесина с контролна марка № 019 ще се санкционира по реда на ЗАНН.
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"