Базидийни макромицети

Базидиеви гъби или базидиомицети (Basidiomycota) са организми от големия отдел Basidiomycota на царство гъби. В определен стадий от развитието им се образуват бухалковидни, цилиндрични и др. израстъци – базидии, където се намират спорите. 
Представителите на базидиомицетите могат да бъдат едновременно годни за консумация и отровни. Първите са млечните гъби, белите гъби, манатарки. На втория - бледо гълъб, гъби.  
Установени са 11 вида ядливи макромицети, чието събиране може да представлява търговски интерес, както следва: 1. Горска печурка - Agaricus silvaticus Schaeff.: Fr.; 2. Обикновенна маматарка - Boletus edulis Bull.:Fr.; 3. Борова маматарка - Boletus pinophyllus Pilat & Dermek; 4. Пачи крак - Cantharellus cibarius Fr.; 5. Жълта рогачка - Hydnum repandum L.; 6. Рижика - Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S. F. Gray; 7. Виолетка - Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke; 8. Сярножълта коралка - Ramaria flava (Schaeff.: Fr.) Quel.; 9. Кафява сърненка - Sarcodon umbricatus (Fr.) Karst.; 10. Обикновенна масловка - Suillus luteus (L.) S. F. Gray; 11. Канеленокафява маматарка - Xerocomus badius (Fr.) Kuhner: Gilb. 

Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"