Торбести макромицети

Торбести гъби или аскомицети (Ascomycota) са тип гъби. Те са предимно многоклетъчни. Образуват спори в специални торбички, откъдето идва и името на отдела. Торбестите са около 75% от всички гъби. Към тях спадат видовете: дрожди (или квасни гъбички), плесени, мораво рогче, керино ухо и др
На територията на НП „Рила“ са установени 53 вида  Ascomycota (торбести гъби) -Зърнест, Червенокафяв трюфел, Лимоненожълта чашка, Лимоненожълта чашка , Блатна митрула, Обикновена желатинова шапчица, Конична смръчкула и др.
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"