26.02.2024

Дирекция „Национален парк Рила“ и партньори отбелязаха 32 години от обявяването на Парка за защитена територия

На 24 февруари се навършиха 32 години от обявяването на най-големия национален парк в България – „Рила“.

В рамките на инициативата „Дните на Национален парк „Рила“ в Регионалния исторически музей – Благоевград се включиха 322-ма участници. Ученици от общо 13 паралелки от 1-ви до 10-и клас от НХГ „Св. св. Кирил и „Методии“, Трето ОУ „Димитър Талев“, СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ и Пето СУ „Георги Измирлиев“ в Благоевград, студенти от Югозападен университет „Неофит Рилски“ и група от Център за обществена подкрепа имаха възможността да се запознаят с дивностите и красотите на уникалната рилска природа и начините за нейното опазване. Лектори на четиридневните тематични занимания за малки и големи бяха експерти от парковата дирекция, от Изпълнителната агенция по околна среда – София и уредниците от отдел „Природа“ на музея в Благоевград.

В посетителските центрове в Паничище и Самоков в рамките на Деня на отворените врати се включиха общо 64 участници, които с беседи и прожекции научиха интересни факти за защитената територия.

Национален парк „Рила” е най-големият от трите национални парка в страната и един от най-големите паркове в Европа с площ от 81 046 ха. Обявен е на 24 февруари 1992 г. с цел опазване в полза на обществото на представителни природни комплекси с висока консервационна значимост и характерни пейзажи и обекти на неживата природа, които имат световно значение за науката и културата.
Защитената територия е важна част от екологичен коридор, свързващ европейската, средиземноморската и предноазиатската флора и фауна поради това, че включва изключително ценни и незасегнати все още от човека екосистеми. Това е особено характерно за горските екосистеми, които са около 94,8 % естествени по произход.
Паркът е едно от най-значимите места на световно застрашени видове растения и животни, част от общоевропейската екологична мрежа Натура 2000. В него се намират четири резервата, които заемат около 20 % от територията му - “Скакавица”, “Парангалица” (един от най-старите резервати в България, обявен през 1933 г.), „Ибър“ и най-големият природен резерват в страната “Централен Рилски резерват”.
Паркът е и един от най-важните райони за устойчив туризъм, за съхраняване на традиции и занаяти в полза на местните общности, за планински спортове и отдих в България. Той е едно от малкото в страната естествени места за научни изследвания, мониторинг и екологично образование при естествено функциониращи екосистеми.

 
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"