04.06.2024

Дирекция „Национален парк Рила“ и партньори отбелязват Световния ден на околната среда

Събитията по повод Световния ден на околната среда стартираха на 3 юни с участието на ученици от 1 и 3 клас от Осмо СОУ „Арсени Костенцев“ – Благоевград. Еко-ининициативата се проведе в Посетителски център – Паничище и екопътека „Двете ели“ на територията на националния парк. Младите природолюбители научиха интересни факти за флората и фауната на Национален парк Рила“, представени от експертите на Парка.
На 5 юни Дирекция „Национален парк Рила“ и Регионален исторически музей-Благоевград организират широкомащабно събитие, в което ще включат Дирекциите на Национален парк „Пирин“, Природен парк „Рилски манастир“ и Природен парк „Беласица“, РИОСВ- Благоевград, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград, Югозападно държавно предприятие – ДП Благоевград, Регионална дирекция по горите – Благоевград, Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.
В 10.00 ч., на 5 юни в пространството между Регионален исторически музей - Благоевград и Младежки дом Красимир Андонов, директор на Дирекция „Национален парк Рила“ и д-р Кирил Алексиев – директор на РИМ – Благоевград с приветствия ще открият партньорската инициатива, която ще продължи до 14.00 ч.
Очаква се стотици деца, ученици, преподаватели, семейства и гости на Благоевград да се включат в отбелязването най-значимата световна природозащитна дата. Всяка институция на специално организиран щанд ще запознае всеки посетител с дейностите по опазване на природата, ще предостави рекламни, информационни и обучителни материали и провеждаше занимателни еко-игри, беседи и демонстрации.
Същият ден, отбелязването на Световен ден на околната среда ще продължи с участието на ученици от 2 клас от Второ ОУ „Димитър Благоев“ – Благоевград в образователна екскурзия за запознаване със защитената територия. В местността Карталска поляна, на територията на Национален парк „Рила“ младите природолюбители ще научат любопитни факти за дивата природа на Парка и най-стария горски резерват у нас - „Парангалица“.
От 09.30 до 17.00 ч. в Ден на отворените врати по повод Световния ден на околната среда в Посетителски център Паничище и Посетителски информационен център – Самоков всеки посетител ще има възможност да научат повече за международната природозащитна дата.

Навсякъде по света екосистемите са застрашени. От гори и сухи земи до земеделски земи и езера, природата, от която зависи съществуването на човечеството, достига повратна точка. Ето защо Световният ден на околната среда през 2024 г. се фокусира върху възстановяване качеството на земята, преодоляване на риска от опустиняване и изграждането на устойчивост под мотото „Нашата земя. Нашето бъдеще. Ние сме #GenerationRestoration.”
Успешното възстановяване на земята изисква подход, който използва знанията, стремежа и амбицията на всички поколения. Всички хора в момента са част от първото поколение, което става свидетел на опустошителните ефекти от влошаването на състоянието на околната среда и последното, което предприема мерки за противодействие и е на път да постигне глобалните цели по отношение на климата и биоразнообразието. Ние можем да бъдем поколението, което най-накрая ще сключи мир със земята. Ние можем да бъдем #GenerationRestoration.
 
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"