19.03.2024

Дирекция „Национален парк Рила“ и партньори отбелязват 22 март - Световния ден на водата

По повод Световния ден на водата 22 март, Дирекция „Национален парк Рила“ и партньори организират поредица от инициативи.
Събитията стартираха с планирани двудневни еко-занимания по повод Световния ден на водата от 19 до 20 март 2024 г., в Исторически музей – гр. Разлог. С прожекции и беседи на тема „Водното богатство на Национален парк Рила“, експерти от парковата дирекция представят уникалните природни дадености, животинските и растителни видове и техните местообитания в защитената територия пред младите природолюбители от община Разлог.
На 22 март 2024 г., от 09.00 ч. друга партньорска инициатива в ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Дупница цели да развие у третокласниците любов към природата и изграждане на правилно екологично поведение. В екологичната програма освен еко-викторина за водните ресурси на Национален парк „Рила“ децата ще представят подготвени от тях проекти, свързани със защитени видове растения и животни, включени в Червената книга на България.
На 22 и 23 март, в двата посетителски-информационни центъра на Парка в Паничище и Самоков ще се проведат Дни на отворените врати. Експертите от центровете с интересни и забележителни факти и видеа за водните ресурси в НП „Рила“, както и беседи ще насочат вниманието върху грижата за опазване на водата и устойчивото управление на този жизнено важен ресурс пред посетителите.

Световният ден на водата ежегодно се отбелязва от ООН от 1993 г., с фокус върху значението на сладководните води. Инициативата се координира от механизма на ООН за достъп до вода, който представлява структура, управлявана от един или повече членове и партньори, с определен мандат.
Световният ден на водата насочва вниманието върху грижата за опазването на водата и устойчивото управление на този жизнено важен ресурс. Основен акцент на Световния ден на водата е да се подпомогне постигането на цел 6 за устойчиво развитие на ООН: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г.
През 2024 г. темата на Световния ден на водата е Използвайте водата за мир.
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"