18.06.2024

Дирекция „Национален парк Рила“ и Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград проведоха екскурзия с образователна цел

С образователна екскурзия до Национален парк „Рила“ младите природолюбители от школи от Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград се запознаха с дивата природа на защитената територия.
Дейностите по представянето на най-големия национален парк в България се проведоха в местността „Карталска поляна“, на територията на НП „Рила“, Парков участък – Благоевград.
Експерт от Парка представи уникалните дадености в района, както и най-стария горски резерват в България – „Парангалица“.
С партньорската инициатива се цели
популяризиране на националния парк и природните дадености в него чрез максимално широко информиране за имиджа на защитената територия и повишаване на екологичната култура на гражданите. Също така в дискусиите се обърна внимание върху личния ангажимент в грижата за опазването на околната среда.

 
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"