21.05.2024

Дирекция „Национален парк Рила“ и Югозападен университет „Неофит Рилски“ отбелязаха Европейския ден на „Натура 2000“

Дирекция „Национален парк Рила“ и ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград проведоха кръгла маса на тема „32 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз“.
С презентации и дискусия се популяризираха възможностите, които европейската екологична мрежа предлага, и начините, чрез които отговаря на интереса към социално-икономическия ефект към обществото.
Отбелязването на Европейския ден на „Натура 2000“ показва добрия диалог и желание за съгласуваност и представяне на политиките, свързани с опазването на биологичното разнообразие, подобряване екологичното природозащитно състояние на естествени местообитания на национално и регионално ниво с обществеността.

 
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"