28.05.2024

Дирекция „Национален парк Рила“ отбелязва 28 май Европейския ден на парковете

Дирекция „Национален парк Рила“ проведе образователно посещение за запознаване с парка до екопътека „По долината на река Бели Искър“. В събитието участват третокласници от Основно училище „Неофит Рилски“ в Дупница. Младите природолюбители научиха интересни факти за флората и фауната на Национален парк „Рила“, както и за многообразието на защитените територии и действията за тяхното опазване
В друга инициатива служители от дирекцията на парка се включиха в събитие, организирано от Регионалния исторически музей в Благоевград, посветено на Деня на парковете, с представяне на националния парк и еко-занимания за възпитаници от благоевградските училища.

Европейският ден на парковете 24 май е обявен от Европейската федерация на националните и природните паркове EUROPARC. Инициативата стартира през 1999 г. и има за цел да създаде у хората усещането за близост с природата, да повиши общественото разбиране за значението на естествените екосистеми, опазвани в защитените територии. Избраната дата е свързана с 24 май 1909 г., когато в Швеция са създадени първите в Европа девет национални парка.
Ползите, които парковете и защитените територии носят, надхвърлят изпълнението на глобални, национални или дори регионални политики за природата. Тези територии пазят едни от най-забележителните и емблематични природни кътове и съхранена природа в Европа. Ежедневно те ни осигуряват чиста вода, въздух и места за почивка, като същевременно насърчават устойчивото регионално развитие и ползи за местните общности.
От федерацията EUROPARC призовават всички институции, организации и лица, ангажирани с опазването на природата, да организират в дните около 24 май 2024 г. събития, които да демонстрират ролята на защитените територии.
Министерството на околната среда и водите определя датата 28 май като Ден на парковете в България. Така се дава възможност пълноценно да отбележим значимостта на природните и националните паркове без дублиране с честванията по повод Деня на българската просвета и култура.
С тазгодишния Ден на парковете в България  оценяваме „мостовете“, изградени от защитените територии, които свързват хората с природата по един устойчив начин в хармонично съжителство. Празникът допринася международните политически решения и споразумения да стигнат до местните общности и да се подобри разбирането за предимствата от близостта със защитената територия.
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"