23.02.2024

Дирекция „Национален парк Рила“ представи възможностите за екологично образование във форум в Благоевград

Дирекция „Национален парк Рила“ участва в кръгла маса на тема „Екологичните теми в обучението по география и икономика, философия и гражданско образование“. Форумът е организиран от Регионално управление на образованието – Благоевград и Югозападен университет „Неофит Рилски“ и в него участват преподаватели, учители и експерти.
Дирекция „Национален парк Рила” представи идеалните цели на парковата администрация, свързани с целенасочено използване на парка за образователни дейности - както с децата, техните преподаватели, така и сред по-широк кръг от заинтересовани групи от населението.


 
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"